بهترین محصولات

ظرف نگهدارنده رُب ، زینوین

ظرف نگهدارنده رُب ، زینوین

این ظرف نگهدارنده ی رُب یک اختراع ایرانی ثبت شده در داخل و خارج از ...

پیشنهاد ویژه
کبابزن زینوین

کبابزن زینوین

کبابزن زینوین دستگاهی اختراع شده توسط مبتکرین ایرانی میباشد که با ...

نگهدارنده ارگونومی مانیتور MS1

نگهدارنده ارگونومی مانیتور MS1

نگهدارنده ارگونومیک مانیتور باراد بین ۲۲۰ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر از ...

پیشنهاد ویژه
پشتی طبی باراد مدل LS1

پشتی طبی باراد مدل LS1

امروزه بیشتر روز رو پشت میز کار یا پشت فرمان اتوموبیل می نشینیم. ...

پیشنهاد ویژه
موب اسکوپ پرتو

موب اسکوپ پرتو

اولین تبدیل کننده تلفن های همراه و تبلت به میکروسکوپ

جدیدترین محصولات

پیشنهاد ویژه
پشتی طبی باراد مدل LS1

پشتی طبی باراد مدل LS1

امروزه بیشتر روز رو پشت میز کار یا پشت فرمان اتوموبیل می نشینیم. ...

پیشنهاد ویژه
به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک

به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک

به نشین ارتوپدی ارگونومیک باراد با توزیع وزن و کاهش فشار وارد بر ...

پیشنهاد ویژه
موب اسکوپ پرتو

موب اسکوپ پرتو

اولین تبدیل کننده تلفن های همراه و تبلت به میکروسکوپ

به نشین ارگونومی الاستیژن

به نشین ارگونومی الاستیژن

استفاده از به نشین، هنر توزیع وزن است به طوری که فشار وارد بر اندام ...

محصولات پیشنهادی

ظرف نگهدارنده رُب ، زینوین

ظرف نگهدارنده رُب ، زینوین

این ظرف نگهدارنده ی رُب یک اختراع ایرانی ثبت شده در داخل و خارج از ...

پیشنهاد ویژه
کبابزن زینوین

کبابزن زینوین

کبابزن زینوین دستگاهی اختراع شده توسط مبتکرین ایرانی میباشد که با ...

پیشنهاد ویژه
به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک

به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک

به نشین ارتوپدی ارگونومیک باراد با توزیع وزن و کاهش فشار وارد بر ...

نگهدارنده ارگونومی مانیتور MS1

نگهدارنده ارگونومی مانیتور MS1

نگهدارنده ارگونومیک مانیتور باراد بین ۲۲۰ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر از ...

پیشنهاد ویژه
پشتی طبی باراد مدل LS1

پشتی طبی باراد مدل LS1

امروزه بیشتر روز رو پشت میز کار یا پشت فرمان اتوموبیل می نشینیم. ...

به نشین ارگونومی الاستیژن

به نشین ارگونومی الاستیژن

استفاده از به نشین، هنر توزیع وزن است به طوری که فشار وارد بر اندام ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول